Wartość angażowania interesariuszy
Zrozumieć interesariuszy

Standard AA1000

 
 
 
 
Przydatne źródła i materiały:

AccountAbility http://www.accountability.org/standards/index.html
Standard AA1000 SES – polska wersja
www.aa1000.pl
www.interesariusze.pl
Patroni