Wartość angażowania interesariuszy
Wstęp

Wstęp

Jednym z kluczowych wyzwań dla przedsiębiorstw nadal pozostaje włączenie strategii CSR do strategii biznesowej oraz wdrożenie zasad odpowiedzialnego biznesu we wszystkich częściach organizacji. Firmy coraz chętniej podejmują wysiłek wypracowania inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój, jednak odpowiedzialny biznes nie może funkcjonować bez wsparcia interesariuszy. Natomiast mierzenie wpływu oddziaływania firmy jest równie istotne jak definiowanie jej celów strategicznych.

Niniejsza publikacja jest próbą syntezy i przedstawienia zagadnienia angażowania interesariuszy z kilku perspektyw: przedsiębiorcy, inwestora oraz organizacji pozarządowej, których relacje i interesy niejednokrotnie się przeplatają. Publikacja dostarcza wgląd w to w jaki sposób uwzględnianie oczekiwań interesariuszy wspiera kształtowanie odpowiedzialnej firmy i organizacji, przyczyniając się do osiągnięcia sukcesu. Przeanalizowaliśmy dla Państwa najciekawsze modele angażowania interesariuszy oraz ich znaczenie dla biznesu. Przedstawiamy kilka inspirujących przykładów strategicznego zarządzania relacjami z interesariuszami, które przekładają się na działania biznesowe. Podjęliśmy kontakt zarówno z międzynarodowymi liderami zrównoważonego rozwoju, jak i z lokalnymi przedstawicielami świata biznesu i NGOs, dla których interesariusze pozostają ważną częścią organizacji. Przykładem tego jest  między innymi Kodeks Współpracy z Interesariuszami, który powstał w oparciu o Normę AA1000SES i przy merytorycznym współudziale AccountAbility.

Przykłady międzynarodowych korporacji dowodzą, że wartość biznesową tworzą właśnie działania angażowania interesariuszy w wymiarze lokalnym. Potwierdza to także model oceny strategicznego zarządzania relacjami z interesariuszami na poziomie lokalnym wdrożony przez RobecoSAM, o którym piszemy w publikacji. Powinno stanowić to szczególną zachętę dla MMŚP do podejmowania dialogu i współpracy z interesariuszami, a osiągnięte rezultaty niewątpliwie staną się kluczowym aspektem przewagi konkurencyjnej firmy. Współczesnym trendem jest także łączenie modeli biznesowych z zaspokajaniem potrzeb społecznych. W tym aspekcie wpływ społeczny przekłada się na wartość finansową, czego wyrazem jest rosnąca rola przedsiębiorstw społecznych oraz rozwój tzw. impact investing, o czym można przeczytać w relacji z działań polskiego oddziału NESsT.

Zapraszam do lektury.

Marta Górska
Prezeska Fundacji CSR Profit
 
Patroni